A baloldal nem mindig liberális, a liberálisok sem mindig baloldaliak. De ez egy ilyen blog.

BALOLDALI LIBERÁLIS BLOG

182. Sorvezető ellenzékieknek globális járvány idejére

2020. március 22. - Szűcs Zoltán Gábor

Ez a poszt szólhatna akár ellenzéki politikusoknak is. De ki vagyok én, hogy megmondjam nekik, mit csináljanak? Ezért inkább azokhoz fordulok, akik, mint magam is, ellenzéki érzelmű állampolgárok, az Orbán-rezsim kritikusai, ugyanakkor be vannak tojva (már jó ideje vagy csak a legfrissebb hírek hallatán) a koronavírus járvány miatt és akiknek fura, kellemetlen érzésük van attól, hogy egy ilyen nehéz, embert próbáló időben, bármit is csinál a magyar kormányzat, mindenben találnak valami kritizálni valót. Nem lehet, teszi esetleg fel magának a kérdést az ilyen ember, hogy benne van a hiba? Nem lehet-e, hogy inkább félre kellene tenni az ellentéteket és össze kéne fogni a jó ügy érdekében?

Nem, nem ciki ilyen súlyos helyzetben sem kritizálni a kormányt

Kezdjük az alapokkal. Egyáltalán nem ciki válsághelyzetben sem kritizálni. A kritikátlan együttműködésnek komoly veszélyei vannak és minél nagyobb a tét, annál veszélyesebb gondolkodás nélkül tenni, amit mondanak. A group think a döntéshozatal csúcsain is rendkívül káros dolog, a kritikátlan engedelmesség pedig rugalmatlan, törékeny és önmagunkra és a többiekre is veszélyes. Ha a köztársasági Róma egészen kivételes pillanatokat leszámítva (és egy kezünkön megtudnánk számolni, hányszor fordult elő ilyen) el tudott boldogulni háborúkkal teli történelmében anélkül, hogy a politikai kontrollt a hadvezetés fölött kikapcsolta volna. Ha az angolszász államok két világháborút is megnyertek a közéletük belső pluralizmusának felszámolása nélkül, ha az Észak a polgárháborúját simán megnyerte a Déllel szemben miközben még elnökválasztást is tartottak, ha a pszichiáterek, cégvezetők, politikusok munkáját rutinszerűen kíséri szupervízió és tanácsadás, akkor ne legyenek illúzióink, hogy a kritika hiánya alapjában véve nem feltétele a sikeres válságkezelésnek. Nem mindegy persze, hogy valaki árvíz idején a homokzsákok pakolása közben vagy helyette kritizál, de ez inkább a megfelelő formák és nem a kritika lehetőségének kérdése.

Persze, hogy kritizálsz, hisz az életed a tét

Márpedig, vegyük észre, mi sem természetesebb, mint, hogy van véleményünk a kormány munkájáról, elvégre a koronavírus járvány elleni védekezés tétje a saját életünk, a szeretteinké - szüleinké, partnerünké, gyerekeinké, barátainké -, a tét a megélhetésünk, a jövőnk. Ha ebbe nem indokolt beleszólnunk, akkor tényleg semmi közünk a saját életünkhöz, márpedig ez olyan következtetés, amit szerintem nem csak liberálisok nem fogadhatnak el, de valójában senki sem teszi, aki nem teljesen zokni. Nem teszi a katona, aki reménytelen helyzetben figyelmen kívül hagyja a parancsot és hazaindul, nem teszi az autós, aki három ellentmondó utasítást tartalmazó, egymás fölé tett közlekedési tábla közül maga választ, nem teszi a szülő, aki járvány idején esetleg nem engedi a gyerekét iskolába, nem teszi az ostromlott városban tűzifát kereső ember, aki egyszerűen csak elviszi a szétszórt bútorlábat. Ebben a tekintetben igazából az is mindegy, hogy jobban értünk-e hozzá, mint mások vagy hülyeségeket gondolunk. Természetesen az lenne a legjobb, ha az emberek bíznának a szakértőkben és a hatóságokban, mert a szakértők és a hatóságok megbízhatóak lennének. A túlságos gyanakvásnak természetesen amúgy is számos veszélye van. De a bizalmat meg kell érdemelni és a végső felelősség úgyis a miénk a saját túlélésünkért. Nem arra bíztatok ezzel senkit, persze, hogy menjen a saját feje után, hisz az nyilvánvaló őrültség lenne. Csak annyit mondok, hogy már az is kritikai gondolkodást igényel, hogy az ember a nyilvánvalóan helyes  szabályokat a nyilvánvaló hülyeségektől meg tudja különböztetni. 

A nethuszárkodás persze nem segít, de ami segít, az nem is a kormánykritika elhallgatása

A kormánykritikát már csak azért sem helyes elfojtani, mert amivel valóban segíteni tudunk, az csupa olyasmit igényel, ami nem zárja ki a kormánykritikát. Otthon maradni, amikor csak lehet. Az utcára csak szükséges esetben és rövid ideig menni, kerülni a fölös interakciót másokkal, megtartani a 1,5-2 méter távolságot, rendszeresen kezet mosni, maszkot és kesztyűt viselni, a 65 fölöttiekkel különösen kerülni a fölösleges interakciókat, de segíteni azokat, akiknek erre van szükségük és tisztelni és megbecsülni azokat, akik nem maradhatnak otthon, különben összeomlana az ország, orvoshoz csak szükséges esetben fordulni, az orvosi előírásokat betartani, kerülni a fölös készletek felhalmozását: ezek szükségesek járvány idején és ezek egyike sem zárja ki a kormánykritikát, sőt, több sajnos, a kormány viselkedésének fényében, inkább feltételezi azt.     

A "mert más országokban talán jobban csinálják?" kérdés értelmetlen

A kormánykritikát sokféle szinten és színvonalon lehet művelni, a tájékozottság és a méltányosság nem árt hozzá, de egy dolog mégis biztos: ha a kormány valamit rosszul csinál, azt nem menti, hogy más országokban is rosszul csinálják. Mi több, egyáltalán nem előfeltétele a méltányos kritikának, hogy elismerjük, másutt is hibáznak. A magyar kormány szenvedélyes kritikája ugyanis nem attól indokolt, hogy sehol másutt nem cinikus, inkompetens és egoista vezetők vezetnek, hanem amiatt, hogy ez a mi kormányunk, ennek a hibái mennek elsősorban a mi bőrünkre és ez a kormány az, amely elsősorban nekünk tartozik elszámolással, még ha ezt hajlamosak is elfelejteni a híveik (sokszor még egyébként tanult és okos híveik is). Amennyiben persze a kínai autokrácia vagy az olasz demokratikus kormány hibái is hozzájárultak a helyzet súlyosságához, annyiban nagyon is indokolt őket is szidni, de ezek mégiscsak tőlünk nagyrészt független tényezők, így rájuk az ember valamivel jobban haragudhat mint egy természeti csapásra, mondjuk a koronavírusra magára, de nyilvánvalóan kevésbé, mint a saját kormányára.  

A rendszer nem lett más, illetve más lett: rosszabb

És ne feledjük: válsághelyzet ide, válsághelyzet oda, ez a rezsim még mindig ugyanaz az autokratikus, korrupt, rosszul működő politikai rendszer, amely 2010 óta szisztematikusan megfosztotta polgárait a demokratikus politizálás feltételeitől és amely borzasztó szintre süllyesztette le a nyilvánosság szintjét, legkésőbb a menekültválság óta, amikor a teljesen alaptalan hazudozás, az egymással nyilvánvalóan semmilyen kapcsolatban nem lévő dolgok tudatos összekeverése, képzelt ellenségek elleni folytonos háborúskodás, értékek tudatos, kizárólag politikai haszonszerzés célját szolgáló rombolása vált a politizálás normájává. Egyszer egy régi főnököm mesélt egy anekdotát a katonakorából, amely arról a káoszról szólt, amit az okozott, hogy kivitték őket gyakorlatra egy pusztába, majd a tisztek magukra hagyták őket, hogy elmenjenek a közeli faluba pálinkáért. "Na most képzeld el, mi lenne itt, ha még lőnének is" - mondta akkor egy katonatársa, arra utalva, milyen is lehet egy valódi háború. Most körülbelül az a helyzet, mint amit az anekdotában el kellett képzelni: adott az autokrácia, a korrupció, a habituális hazudozás és tudatos károkozás - és most még lőnek is. Értsd: most még válsághelyzet is van. Nagyobb így a baj? Nagyobb. Az egyetlen baj a járvány? Nem. Természetesen. Nincs semmi okunk, hogy ezt elfelejtsük és aki szerint válsághelyzetben nem szabad politizálni, össze kell fogni és meg kell feledkezni a sérelmeinkről, az vagy nem tudja mit beszél és ezért nem szabad rá hallgatni vagy, ami még rosszabb, esetleg pontosan tudja mit beszél és akkor azért kell a szavaival nagyon vigyázni

Persze, nem csak rosszat csinált a kormány, de a mérlege eddig siralmas

De még ha ezen túl is tesszük magunkat, van 3 dolog, amit mindenképpen indokoltan lehetne kritizálni a mostani kormány működésében. Ezek egy része megítélés kérdése, de van, ahol szerintem hazudozás nélkül nem lehet felmentést adni nekik arra,  amit csinálnak (illetve, mulasztanak). Tíz év kormányzás után, példátlanul hosszú nemzetközi gazdasági konjunktúraidőszakra eső kormányzás után nincs mentség a hibákra. Nem lehet az ellenzékre, nem lehet előző kormányokra mutogatni. Tíz év alatt egy alsó tagozatos, írni, olvasni, számolni még csak alapszinten tudó, gondoskodásra szoruló kisgyerekből szavazóképes, művelt, kisportolt, szociálisan kompetens, csillogó intellektusú egyetemistává vagy önálló keresettel rendelkező dolgozóvá lehet válni, házas emberré, akinek akár gyereke is  lehet már és önálló háztartása. Ennyire sok idő 10 év.

Az első, hogy bűnösen elmulasztották komolyan venni az egészségügy problémáit. Bármit is hazudnak, az elmúlt években GDP-arányosan alul  finanszírozták az egészségügyet (az érdemi fejlesztések EU-forrásokból zajlottak), nem kezelték komolyan az orvoshiányt, az ápolóhiányt, az orvosi eszközök hiányát, a finanszírozási nehézségeket, a kórházi fertőzéseket, nem történt érdemi előrelépés a megelőzésben, viszont éppen a járványügyi helyzet kezelésében kritikus fontosságú intézményeket felszámoltak. A magyar egészségügy kifejezetten rossz általános állapotban fogadja ezt a kivételesen súlyos kihívást és ezért a jelenlegi kormányt nagyon súlyos felelősség terheli.

A második, hogy a kormány annak ellenére sem reagált talpraesetten és gyorsan a járványra, hogy bőven volt idő a felkészülésre (a kínaiak sokáig tartó titkolózása ellenére). Nem került sor időben hatékony ellenőrzés felállítására a határokon, nem megfelelő időben zárták le a közlekedést, az iskolabezárást végül alulról jövő társadalmi nyomásra voltak kénytelen meghozni, a kórházak és háziorvosok ellátása és informálása nehézkesen haladt, a protokollok hiányosságai kifejezetten ijesztőek a hírek szerint, a nyilvánosság tájékoztatása hiányos, zavaros és agresszív. A kormányzat a gazdasági problémákra sem reagált gyorsan, sem eléggé átfogóan, de ami még feltűnőbb, hogy az intézkedéseik jelentős része átlátszó áltevékenység: szükségtelen és nyilvánvalóan haszontalan kiterjesztése az állami, bürokratikus kontrollnak olyan területekre, ahol ennek nincs helye. Az ország militarizálása annál abszurdabb, mivel ha van olyan területe (a foci mellett) az országnak, amiről egészen biztosan mindenki tudja, hogy rosszul működik, akkor az a hadsereg. Ki hiszi el azt, hogy a mai magyar hadsereg képes lenne egész országrészeket hatékonyan lezárni? Senki. Ha van bármi dicsérni való abban,amit a kormány csinál, az az, hogy "nem reagálja túl" a helyzetet, de ez egyrészt nem biztos, hogy nem a tehetetlenségük jele, másrészt a felhatalmazási törvény vagy az ország militarizálása egészen biztosan túlreagálás.

Harmadszor, a kormány pont úgy reagál a mostani helyzetre, mintha az nem valódi válsághelyzet lenne, hanem egy szokásos, politikai kommunikációs szempontból remekül kihasználható lehetőség. Az intézkedéseik szűk fókuszúak, a politikai válság mederben tartására irányulnak: egyelőre a NER-be bekapcsolt gazdasági szereplők életben tartására (adó- és járulékfizetési javaslatok) és a kulcsfontosságú szavazói csoportok legalapvetőbb félelmeinek kordában tartására (hiteltörlesztési moratórium) koncentrálnak. A járványügyi intézkedéseikre a közvélemény hangulatváltozásainak monitorozása és óvatos követése jellemző leginkább, nem egy átgondolt stratégia. Itt-ott még fokozzák is a pánikot a kormányzati szereplők (mint a százezres, milliós munkanélküliséggel riogatással), hangulatot keltenek az ellenzékkel szemben (mint amikor Gulyás miniszter szerint az ellenzék a vírusnak szurkol), illetve tovább autokratizálják a politikai berendezkedést mint minden korábbi hasonló "krízishelyzetben". Az autokratizálódás természetesen önmagában véve is elfogadhatatlan, amellett, hogy értelmetlen és iszonyú felelőtlenség is.

Én úgy gondolom, ez egy speciális helyzet, nem olyan mint 2015, a menekültválság ideje, de még csak nem is 2008, az előző gazdasági válság kezdete. A mostani helyzetre senki sincs felkészülve és senki sem látja, hogyan lehet megoldani, a globális gazdaság működése teljesen leáll pár hónapra és ennek a senki által nem értett, példátlan helyzetnek olyan egymásba kapcsolódó, egymást erősítő, ám előre nem látható következményei lesznek, amelyek extrémen valószínűtlenné teszik, hogy ezt a válságot is meg lehessen oldani képzeletbeli ellenségek elleni politikai kommunikációs hadműveletekkel mint a civilek vagy a CEU vagy az MTA esetében. Ez egy valódi válság és minden okunk megvan kritizálni a kormányt, ha nem adja világosan a jelét annak, hogy ezt felfogta.

Ne hagyjuk magunkba fojtani a jogos kritikát, felebarátaim, legyünk lélekben erősek.

Necessitas etiam timidos fortes facit. 

A bejegyzés trackback címe:

https://baloldaliliberalis.blog.hu/api/trackback/id/tr415542334

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kocsisj 2020.03.23. 20:51:10

Nagyon jó elemzés és igaz.

diktatúrarettegő 2020.03.23. 20:51:59

"Ha az angolszász államok két világháborút is megnyertek a közéletük belső pluralizmusának felszámolása nélkül, ha az Észak a polgárháborúját simán megnyerte a Déllel szemben"

Ez esetben azonban úgy tűnik, az autokratikus Kínában kezelték sikerrel a helyzetet.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2020.03.23. 20:56:13

@inteligens elenzéki: Ezzel szemben az a helyzet, hogy a demokratikus Dél-Koreában és Tajvanon jól kezelték a járványt, az autokratikus Kínában rosszul. Ott sokáig hazudoztak, titkolóztak, hagyták leszabadulni a betegséget és utána kénytelenek voltak példátlanul szigorú intézkedésekkel javítani a hülyeségükön. A nem ázsiai országok alapjában véve felkészületlenek, mert nálunk nem volt SARS, így nem volt tapasztalatunk ilyen helyzetre, ezért a nyugati állam összességükben mind rosszabbul teljesítenek, de itt is a németek egyelőre nagyságrendekkel hatékonyabbak az olaszoknál. A mérleg pedig majd akkor fog látszani, ha a nyugati államokban, ahova később került eleve a betegség, időben "beérjük" a kínaiakat.

vanRob 2020.03.23. 20:57:15

" kormány pont úgy reagál a mostani helyzetre, mintha az nem valódi válsághelyzet lenne"
Pont ahogy a kínai kormány, az iráni, az olasz meg az amerikai.
Kicsinyes, saját pozíciójukért reszkető senkiháziak kezében vergődik a világ.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2020.03.23. 20:58:37

@vanRob: Taivan, Dél-Korea, Szingapúr jobban teljesített, Japán is valamivel. Nem teljesen egyformán rossz minden kormányzat ebben a helyzetben.

clemens 2020.03.23. 20:59:31

Nem a kritizálás a probléma barátom, hanem a kritizálás logikája.
Ez abban merül ki hogy automatikusan ellent kell mondani a kormány bármely gondolatának/cselekedetének.
Ebben a szellemben telt el az elmúlt 30 év mindenkori ellenzéki megszólalása.
Valaki tényleg ezt gondolja a demokrácia lényegének?

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2020.03.23. 21:04:59

@clemens: Bevallom, nem ismerek magamra a kritizálás logikájáról mondottakra és ismerek egy csomó embert, aki ellenzéki és nem így gondolkodik. Én egyáltalán nem voltam ennek a kormánynak a megveszekedett ellensége, de az elmúlt 10 év mérlege siralmas. Ezt a blogot 2013 óta írom, pörgesd majd, mennyit komorult a hangnem azóta. :) És amúgy az ellenzék dolga a kritizálás. Egyrészt mert nincsenek hatalmon, tehát mást nem tudnak tenni. Másrészt, mert szükség van rá, hogy a kormányétól eltérő véleményeknek is legyen képviselete. Nézd meg például a budapesti olimpiát. A kormány simán áttolta volna. Aztán 266 ezer ember aláírta, hogy kösz nem kéri, a kormány rögtön elejtette az ügyet, még népszavazni se engedtek róla. És ez még csak nem is egy demokrácia. Harmadrészt az ellenzéknek meg kell mutatnia magát, hogy tudják az emberek, hogy van alternatíva. Én őszintén szólva, nem gondolom, hogy a jelenlegi ellenzék rosszabb lenne mint a Fidesz. Arra meg, ami ránk vár, senki emberfia nincs felkészülve. Senki.

Orbánék Moszkva fele menekülnek! 2020.03.23. 21:07:48

"A "mert más országokban talán jobban csinálják?" kérdés értelmetlen"

Nem az, mert ha nem tudtok reális alternatívát felmutatni, akkor súlytalan a "csinálhatnák jobban" kijelentés. Mindig mindent lehetne jobban csinálni, a kérdés az, hogy mennyire reális, fair ezt elvárni.

Ha 20mp alatt futod le a 100 métert, annál jobb a 10 mp. De annál is jobb az 5 mp, annál is jobb az 1 mp, és annál is jobb a 0.000001 mp. Tehát bármelyik világbajnok futónak meg lehetne mondani, hogy nem elég jó az eredménye, és az őt nem menti fel, hogy a többieké sem elég jó.

Ugyanígy van egy kormányzat megítélésekor is, akkor érdemes kritizálni, ha tudsz jobbat mutatni (akár más országokban, akár helyi alternatívákat). Ha nem tudsz ilyet, akkor nem reális elvárni, hogy majd pont ez a kormány lesz tökéletes.

Lásd még: Nirvána érv.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2020.03.23. 21:15:55

@Orbánék Moszkva fele menekülnek! Kezdjük ott, hogy én nem vagyok több ember, csak egy, a többesszám nem indokolt. Aztán, utoljára középsuliban volt kúl érv az, hogy ne kritizálj, ha nem tudsz jobbat csinálni. Akkor még be lehetett ezzel kussoltatni valakit, aki szerint unalmas egy Lars von Trier film. Miután elmúlsz 18, ez az érv egyre cikibb. Bármit (egy kormányt is) akkor érdemes kritizálni, ha meg tudod mondani, mi vele a baj. Én leírtam ilyen dolgokat. Az a filozofálgatás meg, amit előadsz, nagyon érdekes, csak ugye sima mellébeszélés, mert egyetlen olyan dolgot se írtam, ami szerintem elég jó, csak lehetne jobb. A magyar kormány korruptsága, autokratikussága, az egészségügybeli mulasztásaik egyszerűen csak rossz dolgok. Nem olyasmik, amikben lehetnének, hanem elfogadhatatlanul rosszak. Ha GDP.-arányosan az EU-átlag alatt költ a magyar kormány egészségügyre, akkor az egy elég egyértelmű jele annak, hogy alulfinanszírozza az egészségügyet. Ennyi. Nem kell ehhez hajánál fogva előrángatott okoskodás a 100 méter lefutásáról, aminek semmihez semmi köze. Elég ránézni a többi ország költésére, az orvoselvándorlása, a magyar társadalom katasztrofális egészségügyi mutatóira és kijelenteni, hogy ez elfogadhatatlan.

Orbánék Moszkva fele menekülnek! 2020.03.24. 10:18:00

@FOUREY: "Aztán, utoljára középsuliban volt kúl érv az, hogy ne kritizálj, ha nem tudsz jobbat csinálni."

Szerencsére nem ezt írtam, hanem azt, hogy bármelyik valós, reális lehetőséget felül lehet múlni egy irreális, szuperjó lehetőséggel, és ezáltal a valós, reális lehetőséget rossz színben lehet feltüntetni.

Igen, tök jó lett volna, ha a járványt TÖKÉLETESEN kezeli az Orbán-kormány, csak fölösleges és lehetetlen ezt elvárni, ezért a kritika, hogy miért nem így csinálta, súlytalan, értelmetlen. Mindig mindent lehetne jobban csinálni, a valós mérce itt hogy a többi országhoz képest hogyan teljesítünk, ha a kormányzat teljesítményére vagy kíváncsi, ezt kell nézni.

Tehát nem igaz, hogy tök mindegy, hogy a többi ország mit csinál, mert az a realitás, a kitalált ideális tökéletes megoldás pedig nem a valóság hanem egy irreális ábránd.

Orbánék Moszkva fele menekülnek! 2020.03.24. 10:18:02

@FOUREY: "mert egyetlen olyan dolgot se írtam, ami szerintem elég jó, csak lehetne jobb."

csak olyan dolgokat írsz, amik lehetnének jobbak. Ez nem nagy művészet, ilyet én is tudok, szerintem pl. a Ford autók nem jók, mert benzint fogyasztanak, és jobb lenne ha nem fogyasztanának benzint. És légy szíves ne gyere azzal, hogy más márkájú autók is fogyasztanak benzint, mert nekem Fordom van, tehát ez engem érint, a többi autómárka benzinfogyasztása meg nem. Ugye mindketten beláthatjuk, hogy jobbak lennének a Ford autók, ha nem fogyasztanának benzint, tehát tökre igazam van. Remek kritikus vagyok.

na ha autókkal meg benzinnel beláttad, hogy miért nem hülyeség más márkákat is megvizsgálni, akkor biztos menni fog kormánnyal meg víruskezeléssel is, ez logikailag izomorf

Orbánék Moszkva fele menekülnek! 2020.03.24. 10:18:07

@FOUREY: "Bármit (egy kormányt is) akkor érdemes kritizálni, ha meg tudod mondani, mi vele a baj."

Semmi értelme kritizálni valamit, ha nincs jobb megoldásod. Ennyi erővel bármelyik autót kritizálhatod, hogy benzint fogyaszt, és mennyivel jobb lenne, ha nem fogyasztana, és még tudálékosan hozzá is tehetnéd, hogy "az nem kifogás hogy a többi autó is fogyaszt benzint, mert én pont EZT az autót kritizálom, és ez fogyaszt".

Nem, bocs, nem nagy művészet megmondani valamiről, hogy mi a rossz benne. Ezen nem 18, de 6 évesen is túl szoktak már esni. A "hogyan lenne jobb", na az a nagy művészet. Már ha előre meg tudod mondani, mert a "hogyan lett volna jobb", na az megint nevetséges.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2020.03.24. 10:21:42

@Orbánék Moszkva fele menekülnek! : Köszönöm, hogy megismételted az állításaidat. Remélem, így lesz, aki majd jobban megérti belőle, mit gondolsz. Nekem elsőre is ment. Viszont így eljutottunk egy he says, she says helyzethez. Biztos lehetne még egy hosszú blogposzt és a kommentedre írt részletes válaszom után folytatni a borsó falra hányását, de úgy látom, te elégedett vagy a saját véleményeddel, én meg nem találom különösebben érdekesnek ugyanannak az álláspontnak a további kritizálását, amiről már elmondtam, miért tartom marhaságnak. :)